نکات برجسته

مد بالا - آن چیست؟

مد بالا - آن چیست؟

مدل لباس کوتاه فقط یک عبارت خوب یا یک نمایش مد از یکی از مجموعه های جدید این طراح معروف نیست. Haute Couture انحصاری است ، چیزهایی که برای یک شخص خاص مطابق با اندازه گیری های فردی طراحی شده اند. چنین لباس هایی بسیار بسیار گران هستند ، زیرا همه مدل ها با دست ساخته می شوند. هر درز و نخ کار سخت کو...