نکات برجسته

یک زن مجرد در هنگام فرزندخواندگی با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؟

یک زن مجرد در هنگام فرزندخواندگی با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؟

این افسانه که مادران تنها تنها زنان تحصیل نکرده و در آستانه فقر هستند ، مدتهاست که از بین رفته است. البته ، چنین خانواده هایی نیز وجود دارند ، اما این یک استثنا است. بسیاری از زنان موفق ، آراسته و خودکفا آماده آمادگی برای لذت بردن از مادری نزدیک به 30-40 سال هستند. اما همیشه یک مرد شایسته در ک...